Penzion U Raka

Mikulov

Městská památková rezervace. Město je položeno ve členitém terénu na jižním okraji Pavlovských vrchů. Jeho dominantou je zámek na skále západně od náměstí. Na východě je přírodní rezervace Svatý kopeček a na severu vrch Turold. Mezi ním a zámkem ční menší vápencový pahorek se zříceninou Kozí hrádek, poskytující kruhový rozhled na celé město.

Zámek Mikulov

je barokní zámek, který se nachází v těsné blízkosti centra města Mikulov v okrese Břeclav. Stojí na skalnatém kopci zvaném Zámecký vrch a tvoří jednu z dominant města. Prostory zámku slouží jako stálá expozice Regionálního muzea v Mikulově i jako příležitostné dějiště kulturních akcí, jako je každoroční vinobraní.

Kozí hrádek

Na skalnatém vrcholu Kozího vrchu se nachází zřícenina dělostřelecká tvrz Kozí Hrádek nad městem Mikulov. Dvoupatrová dělostřelecká věž s ochozem byla vybudovaná v 15.století na obranu města a zámku. Kamnenná věž slouží jako rozhledna s nádherným výhledem na historické město Mikulov a Pálavské vrchy.
Jeskyně Na Turoldu se nachází v přírodní rezervaci vrchu Turold, který je součástí města Mikulova. Spolu s jeskyní Liščí díra vytváří systém s délkou více než 2 km chodeb, síní a dómů. První zmínky o jeskyni na Turoldu pochází již z roku 1669, avšak jeskyně byla později zničena těžbou vápence. Od června 2004 je pro návštěvníky otevřena trasa o délce 300 metrů. Je nejsušší jeskyní u nás a je je zimovištěm netopýrů. V návštěvnících vyvolávají dojem procházky po dně jurského moře. Průchod do spodního patra vyniká vzácnou tzv. turoldskou výzdobou připomínající svými tvary květák nebo mýdlovou pěnu. V hloubce 37 metrů se nachází jezerní dóm s 8 m hlubokým jezerem. Krápníková výzdoba se vyskytuje vzácně.

Svatý kopeček (363 m n. m.)

je významné barokní poutní místo, které je zdaleka viditelnou dominantou města Mikulova. Leží na vysokém vápencovém kopci Pavlovských vrchů. Na kopci se nachází křížová cesta, kaple Božího hrobu, kaple svaté Rosálie, kaple svaté Barbory, zvonice a kostel sv. Šebestiána. Na Svatém Kopečku jsou zákonem chráněné rostliny. V roce 1946 byl Svatý kopeček vyhlášen botanickou rezervací a roku 1992 chráněnou přírodní rezervací.

Zatopený lom Janičův vrch

známý též jako zatopený Lom u Mariánského mlýna, je přírodní památka, voda je zde díky vápenci průzračně čistá. V místních vápencích se dají nalézt zkameněliny. Ještě v polovině minulého století se namísto jezera k nebi vypínal do výše 322 m kopec nazývaný Janičovým vrchem.