Penzion U Raka

Znojmo

Město s královskou pověstí a impozantní polohou nad řekou Dyjí je zároveň centrem Znojemské vinařské podoblasti.
Historické jádro s četnými kostely, obklopené fragmenty středověkých hradeb, si uchovalo renesanční styl; je plné křivolakých uliček, romantických vyhlídek a půvabných zákoutí. Slavnou minulost Znojma připomíná rozsáhlé bludiště chodeb a sklepů, které se táhnou pod většinou domů, ulic a náměstí v historickém centru. Znojemské podzemí, nejrozsáhlejší v Česku, vznikalo bez jakéhokoliv řádu od 13. do 17. století, přibližně 30 km dlouhé chodby vedou často ve čtyřech úrovních nad sebou. Protože podzemí je oblíbeným cílem rodin s dětmi, část trasy má strašidelné nebo pohádkové ladění, pro dospělé jsou v rámci letních prohlídek připraveny ochutnávky znojemských vín.

Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě

Rotunda je jedním ze symbolů české státnosti. Jedná se o unikátní stavbu románské rotundy, která je jedinou zcela dochovanou památkou přemyslovského knížecího hradu jako součást opevnění jižní hranice Moravy. Jedinečná stavba je jedinou zcela dochovanou památkou přemyslovského knížecího hradu ve Znojmě, založeného patrně již knížetem Břetislavem I. jako součást opevnění jižní hranice přemyslovské Moravy. Po zřízení moravských přemyslovských údělů se hrad stal koncem 11. století sídlem údělného knížete a zároveň správním a církevním centrem.

Kostel sv. Mikuláše Znojmo

Výrazná znojemská dominanta zasvěcena patronu kupců a hojnosti, vás štědře odmění nejen svou krásou, ale i půvabným výhledem na Znojemskou přehradu. Původně románský kostel, postavený na skalnatém ostrohu proti Znojemskému hradu, byl zasvěcen sv. Mikuláši, patronu kupců, a to nejspíš díky osadě obchodníků, která vznikla v okolí kostela. Nejstarší zmínkou o kostele, je jeho vyobrazení na denárech ražených ve Znojmě za knížete Lutolda, kolem roku 1100. Při obrovských požárech města v první třetině 14. století vzal starý kostelík za své, takže loucká vrchnost musela přikročit ke stavbě zcela nového chrámu, který byl založen roku 1338. Trojlodní chrám o celkových rozměrech 60 x 22 m, byl natolik významný, že v něm, v prosinci roku 1437, bylo veřejně vystaveno mrtvé tělo císaře Zikmunda Lucemburského. K kostele se prolínají vlivy gotiky i baroka – interiér byl totiž v baroku upravován.

Znojemské podzemí

Labyrint chodeb pod centrem Znojma budovaný ve čtyřech patrech pod sebou má cca 30 km chodeb. Největší městské podzemí v České republice patří k největším bludištím ve střední Evropě. Od 15.3.2009 je otevřena nová Tajemná podzemní expozice, kde najdete pohádkové postavy, alchymistickou dílnu, oživlé skály či ukázku vězeňských kobek.